HRM Health Check

De APK van Helder HRM: voor een gezond personeelsbeleid

Hoe gezond is jouw organisatie als het gaat om HRM-processen? Doe de HRM Health Check van Helder HRM en ontvang een uitgebreid en vooral praktisch rapport waarmee je direct aan de slag kunt. Mensen maken het succes binnen jouw organisatie. Het leveren van de juiste HRM-zorg is daar onlosmakelijk mee verbonden. Daar helpt Helder HRM graag bij.

In de HRM Health Check controleren wij de volgende onderdelen:

 • De werving & selectieprocedure.
 • Arbeidsovereenkomsten.
 • Checklists voor indiensttreding, uitdiensttreding, ketencontracten, einde proeftijd e.d.
 • Ziekteverzuimbeleid.
 • Beoordelings- en functioneringsgesprekken.
 • Opleidingsbeleid.
 • Functieomschrijvingen.
 • Huisregels/bedrijfsreglement.
 • Fiscale regelingen (reiskosten, kostenvergoedingen e.d.)
 • Personeelsinformatie/kengetallen.
 • Werkwijze met betrekking tot ontwikkelingen gedurende het dienstverband (wijzigingen in functie, in arbeidsvoorwaarden, vastlegging van voorvallen e.d.)
 • Toepassing CAO of arbeidsvoorwaardenreglement.