Succesvol thuiswerken in jouw organisatie!

Er zijn allerlei goede redenen om thuis te werken. Zo kan reistijd vermeden worden, het kan zorgen voor een betere balans tussen privé en werk en hogere productiviteit als gevolg hebben. Toch zitten er ook wat haken en ogen aan het thuiswerken. Thuiswerkers zijn bijvoorbeeld minder zichtbaar en het kan de samenwerking met collega’s in de weg staan. Door het volgen van deze tips kan thuiswerken een succes worden in jouw organisatie.

1. Maak heldere regels op het gebied van thuiswerken

Het is belangrijk om transparant te zijn richting de medewerkers. Dit geldt voor de medewerkers die kunnen thuiswerken, maar ook zeker voor de medewerkers die dit niet kunnen. Regels en transparantie zijn op 3 punten erg belangrijk:

  • Wanneer kan er thuisgewerkt worden? Stel criteria op wanneer een medewerker voor thuiswerken in aanmerking komt. Thuiswerken zal niet voor iedereen een mogelijke optie zijn, het is dus erg belangrijk om transparant te zijn in wanneer dit wel een mogelijkheid is.
  • Wat zijn de gedragsregels voor het thuiswerken? Hoe meld je je af en aan? Hoe ben je bereikbaar en hoe kan jij communiceren met collega’s?
  • Hoe is de inrichting? Voor thuiswerken zijn bepaalde middelen nodig, vaak technisch gerelateerd. Geef aan hoe deze inrichting is geregeld, welke middelen beschikbaar zijn en in welke mate deze eventueel doorberekend worden aan de thuiswerker.

2. Vertrouw je medewerkers, laat de persoonlijke controle los

Persoonlijke controle is bij deze vorm van werk niet meer mogelijk. Veel organisaties, directies en leidinggevenden vinden het nog lastig om controle los te laten. Dit ligt vaak aan het feit dat men er van uit gaat dat de productiviteit vermindert wanneer iemand thuiswerkt. Een manier van controle die wel goed werkt is door controle uit te voeren op resultaat. Leg dus vooral verantwoordelijkheden en taken vast met de thuiswerkers, in plaats van werktijden.

3. Bij thuiswerken horen andere werktijden

Accepteer dat bij thuiswerken regelmatig andere tijden gewerkt worden dan de reguliere aanwezigheid van negen tot vijf. Geef medewerkers de vrijheid om zelf hun werktijden te bepalen wanneer zij werken. Zij weten ten slotte op welke tijdstippen zij het productiefst aan de slag kunnen.

4. Combineer thuiswerken met werken op kantoor

Alleen maar thuiswerkers in een organisatie is uiteraard niet wenselijk. Het komt de cohesie van de organisatie en de afdelingen niet ten goede. Wanneer je thuiswerken tot een succes wil maken, is het verstandig om het aantal dagen per week te beperken tot één à twee. Op deze manier blijft het persoonlijk contact met zowel organisatie als collega’s voor deze thuiswerkers toch intact.

 

Informatie opgehaald van hrpraktijk.nl

Ben jij gelukkig op je werk?

Over het algemeen zijn Nederlanders best tevreden met hun werk. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek geldt dit voor iets meer dan de helft van alle werkende Nederlanders. Bijna één op de vijf werkenden zijn zelfs zeer tevreden met hun baan. Van al deze mensen ervaart toch niet iedereen werkgeluk. Ben jij gelukkig op je werk? Hoe kan je dit gevoel positief beïnvloeden?

Werkgeluk is iets anders dan werktevredenheid. Werkgeluk geeft je namelijk energie. Het gaat over het gevoel dat jij krijgt van jouw baan. Werktevredenheid komt meer voort uit de objectieve factoren: word je goed in staat gesteld je werk te doen en krijg je voldoende betaald? De gevoelens die voort komen uit werktevredenheid zijn vaak maar van korte duur, terwijl werkgeluk juist een lange werking heeft.

Het lastige aan geluk is dat het niet concreet en meetbaar is. Maar hoe is werkgeluk te beïnvloeden? Men wordt gelukkiger op werk wanneer er veel positieve ervaringen en emoties zijn. Deze ervaringen en emoties kunnen bijvoorbeeld voortvloeien uit het behalen van resultaten, het hebben van goede werkrelaties en het kunnen groeien. Je kan werkgeluk zelf ook op een aantal verschillende manieren beïnvloeden.

  • Resultaten bijhouden: de werkdagen kunnen voorbij vliegen. Na een week kan je het gevoel hebben dat je niets hebt af kunnen ronden. Probeer taken af te ronden en bij te houden wat je resultaten zijn, zodat je een beeld hebt van wat jij die week bereikt hebt.
  • Bijhouden van sociale contacten: goed sociaal contact met collega’s heeft direct invloed op het geluksgevoel. Plezier en humor zorgen voor een betere samenwerkingsband en betere resultaten.
  • Autonomie: door eigen beslissingen te nemen en dingen te doen op je eigen manier, vergroot je het gevoel dat je autonoom bent. Dit kan misschien niet altijd, maar probeer het dan bij kleine of extra taken toe te passen.
  • Zingeving: bedenk en onthoud wat voor doel jouw werk heeft. Als je jouw werk als zinvol ervaart, zal je werkgeluk toenemen. Hier is een bekend voorbeeld van: een schoonmaakster in een ziekenhuis helpt om mensen beter te maken. Zonder haar zou tenslotte geen goede zorg geleverd kunnen worden.

Werkgeluk draagt niet alleen bij aan jouw persoonlijke geluk, het kan ook bijdragen aan jouw prestaties in de organisatie. Medewerkers die gelukkig zijn in hun werk, zijn namelijk innovatiever en creatiever. Oftewel: een win-win situatie voor jou als persoon en voor je werkgever als organisatie!