De invloed van vertrouwen op de werkvloer

Iedereen wil graag door naasten vertrouwd worden in de dingen die hij of zij doet. Dat vertrouwen op de werkvloer erg belangrijk is, is dan ook gesneden koek. Maar welke concrete effecten heeft het vertrouwen in je medewerkers en collega’s nou precies op het werk, de resultaten en de organisatie?

Ten eerste zorgt vertrouwen ervoor dat medewerkers autonomer kunnen werken en dat zij meer zingeving ervaren in hun werk. Door het vertrouwen durven zij uitdagingen aan te gaan omdat zij weten dat er steun is vanuit de omgeving. Een belangrijk gevolg hiervan is werkgeluk. Werkgeluk is niet hetzelfde als werktevredenheid, het ervaren van werkgeluk geeft je energie. Volgens onderzoekers Rath & Harter betaalt elke euro investering in werkgeluk zich zelfs vijf keer terug. Meer weten over werkgeluk? Lees onze blog ‘Ben jij gelukkig op je werk?’.

Daarnaast zijn medewerkers die vertrouwen ervaren meer betrokken en bevlogen. Ze kunnen zich identificeren met de organisatie en voelen zich verbonden met het werk. Deze medewerkers zijn bereid om een extra stapje te zetten voor de organisatie. Betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers wordt dan ook steeds vaker gelinkt aan verbeterende bedrijfsprestaties.

Ten slotte heeft vertrouwen ook een belangrijke invloed op de aantrekkelijkheid als werkgever van de organisatie. Vertrouwen is een belangrijk aspect in aantrekkelijk werkgeverschap, waarbij het voornamelijk gaat om het vertrouwen in de uitvoering van het werk. Medewerkers ervaren dit vertrouwen wanneer zij niet constant gecontroleerd worden tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Het positief beïnvloeden van het aantrekkelijk werkgeverschap heeft als effect dat het personeelsverloop zal dalen en dat de organisatie aantrekkelijker wordt voor baanzoekers. Meer weten over aantrekkelijk werkgeverschap? Lees onze blog ‘Is uw organisatie aantrekkelijk werkgever?’.

Om deze effecten te zien is het wel van belang dat er ook aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. Zo moet de vertrouwensband niet gericht zijn op prestatie, je moet juist het vertrouwen krijgen dat je fouten mág maken. Vertrouwen vanuit collega’s of directie gericht op jouw prestaties werken juist averechts: deze leveren extra werkdruk op. Verder moet de vertrouwensband wederzijds zijn. Dit geldt tussen collega’s, maar ook tussen directie en medewerkers. Volgens onderzoek blijkt dat slechts 13 procent van de medewerkers in Nederland volledig vertrouwen heeft in de directie, wat veelal komt door te weinig contact met medewerkers op de werkvloer.

Na je vakantie weer fris aan het werk!

Voor de meesten zit de vakantie er weer op. Een periode die voor veel mensen in het teken staat van rust en ontspanning, om je zo op te laden om weer fris aan slag te gaan. Toch kan die frisheid als sneeuw voor de zon verdwijnen wanneer je weer aan het werk gaat: de ‘after-holiday-dip’. Dit kan bijvoorbeeld komen omdat de stap van vakantie terug naar werk te groot of te direct is. Hoe blijf je fris en fit na de vakantie en ga je toch vol energie aan het werk?

Allereerst is het natuurlijk fijn om je ontspannen gevoel zo lang mogelijk vast te houden. Dit kan je bijvoorbeeld doen door vakantieherinneringen op te halen. Deel vakantiemomenten met collega’s of met naasten en bekijk de foto’s nog een keer . Voor sommige mensen kan het ook helpen om vast een nieuw uitstapje te plannen, bijvoorbeeld een dagje weg of een kleine vakantie. Het vasthouden van je ontspannen gevoel kan ervoor zorgen dat je meer rust ervaart en op die manier meer energie hebt op je werk.

Verder is het van belang om op het werk niet direct te hard van stapel te lopen, omdat het verschil tussen vakantie en werk dan te groot wordt. Na een periode van rust kan de hectiek op de werkvloer hard binnenkomen. De onrust van bijvoorbeeld een kantoor kan ons, zeker na een vakantie, erg afleiden. Zoek dus af en toe eens de rust op, neem bijvoorbeeld een hoofdtelefoon mee, ga op zoek naar een rustige plek in het pand of werk thuis. Dit zorgt er namelijk voor dat je een stuk minder uitgeput raakt van een werkdag en vaak ben je nog productiever aan het werk ook!

Tenslotte is de vakantie voor veel mensen een tijd van bezinning. Na de vakantie kan men de wil krijgen het allemaal rigoureus anders te gaan doen. We willen bijvoorbeeld meer sporten, gezonder eten en werken aan een betere werk-privé balans. Zo’n ‘cold turkey’ verandering houdt (bijna) niemand vol. Stel in plaats daarvan duidelijke doelen op, maar hou ze realistisch en maak ze concreet. Zorg er ook voor dat ze gericht zijn op de korte termijn. Het behalen van doelen motiveert ons tenslotte om nieuwe doelen te stellen en harder te werken voor doelen die we nog niet gerealiseerd hebben.

Met deze tips wordt het terugkomen op werk een stukje makkelijker en kun je vol energie weer aan de bak gaan. En na zo’n periode van hard werken worden we natuurlijk weer beloond met een leuke vakantie!