De nieuwe generatie aan het werk!

Komende jaren komt de nieuwe generatie op de arbeidsmarkt. Deze jonge talenten brengen veel nieuwe kennis en competenties met zich mee en zijn daarmee erg waardevol voor organisaties. Echter verlangt de nieuwe generatie wel wat anders van hun werkgever dan voorgaande generaties. In hun zoektocht naar een baan kan dit invloed hebben op hun keuze om te solliciteren of niet te solliciteren. Wat vinden deze jonge talenten nou belangrijk in hun werk?

Allereerst begint het al bij de recruitmentactiviteiten die ingezet worden om de jonge talenten te bereiken. De nieuwe generatie zoekt vaak online naar vacatures op hun smartphones. Zaak is dus om je vacatures online vindbaar te maken en dat deze ook mobiel goed te lezen zijn. Daarnaast is laagdrempelige recruitment erg belangrijk, de nieuwe generatie houdt niet van formeel contact. Het liefst hebben ze via WhatsApp of een chatbox contact, zodat er een korte lijn van communicatie is tussen kandidaat en recruiter.

In het werk willen jonge talenten zich blijven ontwikkelen. Ze zijn erg aangetrokken tot bijvoorbeeld traineeships. Op deze manier kunnen zij zich ontwikkelen en werkervaring op doen binnen een organisatie. Deze traineeships zijn voor werkgevers weer waardevol, omdat zij hun eigen personeel kunnen opleiden. De belangrijkste kennis, vaardigheden en competenties die ze verlangen van hun medewerkers kunnen ze hun zelf aanleren. Verder vindt de nieuwe generatie het werken in het buitenland ook erg interessant. Om je traineeship nog aantrekkelijker te maken is het dus wellicht een idee om een deel van de traineeship in het buitenland te organiseren, voor zover dat mogelijk is uiteraard.

De nieuwe generatie zal over het algemeen niet lang bij één werkgever blijven, maar juist bij verschillende werkgevers ervaring op willen doen. Het is dan ook van belang om vooral op korte termijn de nieuwe talenten te gaan binden. Een goede onboarding kan hier bijvoorbeeld bij helpen. Daarnaast is het voor de jonge talenten erg belangrijk dat ze een passend salaris ontvangen voor hun werk. Dit lijkt gesneden koek, maar dat is het niet. De nieuwe generatie stelt namelijk in toenemende mate dat een goed salaris bijdraagt aan werktevredenheid.

Ten slotte het meest belangrijk en tegelijkertijd misschien wel het simpelst: geef de jonge talenten zonder werkervaring een kans. Skills en competenties worden steeds belangrijker in organisaties in plaats van werkervaring. Soms is ervaring uiteraard een vereiste, maar sta ook open voor de jonge talenten die de arbeidsmarkt in de toekomst te bieden heeft.

De arbeidsmarkt en recruitment in 2019

Het nieuwe jaar is aangebroken, oftewel hoog tijd om vooruit te kijken wat dit jaar ons te bieden heeft op het gebied van Werving & Selectie. Dat de arbeidsmarkt zich ontwikkelt is niet te ontkennen, het gaat tenslotte goed met de Nederlandse economie.

De arbeidsmarkt verkrapt, steeds meer mensen vinden werk en het aantal vacatures heeft in afgelopen jaar een recordhoogte bereikt. Deze verkrapping komt niet uit de lucht vallen, al sinds 2014 is de spanning aan het toenemen op de arbeidsmarkt. De voorspelling voor 2019 is dat de arbeidsmarkt verder verkrapt en zelfs kan zorgen voor een stagnatie van de economische groei. Een grote uitdaging voor HR ligt dus in het opvullen van vacatures.

De uitdaging zorgt ervoor dat organisaties zich in toenemende mate moeten gaan onderscheiden als werkgever. Voor veel organisaties is dit al een belangrijk thema, maar dat zal in 2019 niet anders zijn. Een positiever beeld als werkgever zorgt namelijk voor een toename in sollicitaties. Als werkgever is het dus verstandig om na te denken hoe je je positioneert op de arbeidsmarkt en hoe je jouw imago kan versterken.

Misschien wel net zo belangrijk is het aan boord houden van medewerkers. Als medewerkers de organisatie niet verlaten heb je tenslotte minder vacatures te vervullen.  Het wordt dus van belang om medewerkers zo veel mogelijk te boeien en te binden. De Employee Journey is hierin een erg belangrijke tool die HR-professionals kan helpen met deze uitdagende taak. Als een werkgever een goede Employee Journey kan bieden, zullen medewerkers namelijk ambassadeurs worden, zelfs wanneer ze eventueel toch de organisatie verlaten. Nog meer manieren om talentent behouden in je organisatie zijn te lezen in onze blog.

Ten slotte neemt de verandering in de manier van recruitment ook toe. Het zwaartepunt van selectie verschuift met de jaren meer naar wat iemand kan en wil, in plaats van wat iemand in het verleden gedaan heeft. Lerend vermogen wordt in de toekomst belangrijker, omdat functies ook onderhevig zijn aan verandering. Veel werkgevers kijken dus steeds meer naar aanpassingsvermogen en lerend vermogen en minder naar ervaring en opgedane kennis. Deze trend lijkt door te zetten in 2019.

Voor recruiters en werkgevers dus genoeg werk aan de winkel in 2019, om er voor te zorgen dat het aanbod van werkzoekenden en de vraag van werkgevers goed bij elkaar aan gaan sluiten! Een uitdaging die wij van Helder HRM graag met beide handen aanpakken!