Welke leiderschapskwaliteiten motiveren jouw medewerkers?

Een leidinggevende heeft grote invloed op de sfeer op de werkvloer en de prestaties van de medewerkers. Zo kan een goede manier van leidinggeven er voor zorgen dat er meer werkgeluk ervaren wordt, dat medewerkers meer bevlogen worden en zelfs dat de werkgever aantrekkelijker beoordeeld wordt door sollicitanten. Toch blijkt uit onderzoek van het ADP dat één op de drie werknemers ontevreden is over de leiding die zij krijgen, waarbij één op de vijf zelfs het idee hebben dat de werkgever hen alleen als nummer ziet. Wat kunnen leidinggevenden doen om er voor te zorgen dat hun medewerkers  tevreden zijn?

Signalen die veel naar voren komen zijn het gevoel van onbegrip en onvoldoende oog voor competenties van de medewerkers. Het kunnen ontwikkelen van kennis en competenties is tegenwoordig een erg belangrijke voorwaarde in werk voor medewerkers en kan de keuze voor het al dan niet blijven werken voor een werkgever sterk beïnvloeden. Ook heeft dit invloed op de prestaties en motivatie van de medewerkers. Leidinggevenden kunnen aan de hand van de volgende drie vrij simpele manieren deze signalen deels wegnemen:

Persoonlijke interesse

Door meer interesse te tonen in de medewerkers kunnen leidinggevenden er voor zorgen dat medewerkers gemotiveerder raken. Daarnaast kan meer persoonlijke interesse er voor zorgen dat er meer oog is voor de ontwikkeling van competenties en kennis. Belangrijk hierbij is dat de interesse zich niet beperkt tot het werk, maar ook wat daarbuiten speelt. Ten slotte moet de interesse gemeend zijn en niet geforceerd. Op deze manier kunnen leidinggevende en medewerker een betere band opbouwen, zonder in te leveren aan professionaliteit.

Participatieve leiderschapsstijl

Een participatieve leiderschapsstijl houdt in dat medewerkers mee mogen denken en beslissen bij besluitvorming. Dit betekent natuurlijk niet dat zij de leidinggevende kunnen overrulen, maar het wordt wel belangrijk gevonden dat er in ieder geval naar de meningen gevraagd en geluisterd wordt. Deze manier van leidinggeven heeft een groot effect op de betrokkenheid, motivatie en baantevredenheid van medewerkers.

Respect

Een belangrijk maar ook erg simpel onderdeel van goed leiderschap is het creëren van wederzijds respect. Medewerkers willen graag als gelijke behandeld in hun werk en verwachten een eerlijke verdeling in taken tussen hen en hun leidinggevenden. Mochten er toch verschillen in denkwijze ontstaan, dan is het van belang om iedereen in hun waarde te laten.

Deze drie manieren tonen aan hoe belangrijk een goede en gezonde verstandhouding is tussen leidinggevenden en medewerkers. Meer invulling en diepgang geven aan leiderschap in uw organisatie? Neem gerust contact met ons op.