De invloed van vertrouwen op de werkvloer

Iedereen wil graag door naasten vertrouwd worden in de dingen die hij of zij doet. Dat vertrouwen op de werkvloer erg belangrijk is, is dan ook gesneden koek. Maar welke concrete effecten heeft het vertrouwen in je medewerkers en collega’s nou precies op het werk, de resultaten en de organisatie?

Ten eerste zorgt vertrouwen ervoor dat medewerkers autonomer kunnen werken en dat zij meer zingeving ervaren in hun werk. Door het vertrouwen durven zij uitdagingen aan te gaan omdat zij weten dat er steun is vanuit de omgeving. Een belangrijk gevolg hiervan is werkgeluk. Werkgeluk is niet hetzelfde als werktevredenheid, het ervaren van werkgeluk geeft je energie. Volgens onderzoekers Rath & Harter betaalt elke euro investering in werkgeluk zich zelfs vijf keer terug. Meer weten over werkgeluk? Lees onze blog ‘Ben jij gelukkig op je werk?’.

Daarnaast zijn medewerkers die vertrouwen ervaren meer betrokken en bevlogen. Ze kunnen zich identificeren met de organisatie en voelen zich verbonden met het werk. Deze medewerkers zijn bereid om een extra stapje te zetten voor de organisatie. Betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers wordt dan ook steeds vaker gelinkt aan verbeterende bedrijfsprestaties.

Ten slotte heeft vertrouwen ook een belangrijke invloed op de aantrekkelijkheid als werkgever van de organisatie. Vertrouwen is een belangrijk aspect in aantrekkelijk werkgeverschap, waarbij het voornamelijk gaat om het vertrouwen in de uitvoering van het werk. Medewerkers ervaren dit vertrouwen wanneer zij niet constant gecontroleerd worden tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Het positief beïnvloeden van het aantrekkelijk werkgeverschap heeft als effect dat het personeelsverloop zal dalen en dat de organisatie aantrekkelijker wordt voor baanzoekers. Meer weten over aantrekkelijk werkgeverschap? Lees onze blog ‘Is uw organisatie aantrekkelijk werkgever?’.

Om deze effecten te zien is het wel van belang dat er ook aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. Zo moet de vertrouwensband niet gericht zijn op prestatie, je moet juist het vertrouwen krijgen dat je fouten mág maken. Vertrouwen vanuit collega’s of directie gericht op jouw prestaties werken juist averechts: deze leveren extra werkdruk op. Verder moet de vertrouwensband wederzijds zijn. Dit geldt tussen collega’s, maar ook tussen directie en medewerkers. Volgens onderzoek blijkt dat slechts 13 procent van de medewerkers in Nederland volledig vertrouwen heeft in de directie, wat veelal komt door te weinig contact met medewerkers op de werkvloer.