DISC talenten & Drijfveren analyse

DISC  

Bij Helder HRM kun je terecht voor een coaching en/of training van je medeweker(s). Wij werken met verschillende methodieken om medewerkers te begeleiden en te ontwikkelen. Het meest werken wij met DISC en de drijfverenanalyse.

Eigenlijk zijn deze toepasbaar in elk bedrijf omdat het natuurlijk over mensen gaat. Met DISC kun je bij wijze van spreken al in één dag achterhalen hoe teams samenwerken of juist niet. Elkaar beter leren begrijpen vanuit kennis over elkaars (karakter) eigenschappen en bijbehorende gedragsstijlen en voorkeuren, levert prachtige input op voor lerende organisaties.

Marjolein Jacobs is als gecertificeerd DISC trainer gespecialiseerd in deze methodieken. Haar expertise rijkt zo ver dat steeds meer organisaties hiervan gebruik willen maken om inzicht te krijgen de manier van samenwerken tussen medewerkers.

Wil je helder hebben waar de overeenkomsten en de verschillen tussen medewerkers in jullie organisatie zitten? Om vervolgens nieuw beleid te kunnen maken? Of om bijvoorbeeld nieuwe functie-profielen te kunnen ontwikkelen? Dan is deze training erg geschikt!

————————————————————————————————————

Het DISC-model geeft dus inzicht in het gedrag van mensen. Het geeft bijvoorbeeld weer hoe iemand overkomt in de communicatie met zijn/haar omgeving. Dit is zowel verbaal als non-verbaal. Het volgende wordt hierbij gemeten:

  • Hoe gaat iemand om met uitdagingen en problemen? De kleur die hieraan gekoppeld wordt is vaak het vurige rood. (D van dominantie);
  • Op welke wijze overtuigt iemand de ander? De kleur die hieraan gekoppeld wordt is vaak het zonnige geel (I van Invloed);
  • Hoe reageert iemand op veranderingen? De kleur die hieraan gekoppeld wordt is vaak het aardse groen. (S van Stabiliteit);
  • Hoe gaat iemand om met regels en procedures?  De kleur die hieraan gekoppeld wordt is vaak het heldere blauw. (C van Conformisme).

Aanvullend is er ook een DRIJFVEREN analyse: Waar kom jij ’s ochtends je bed voor uit?

Onze drijfveren bepalen ons levensdoel en de richting die we kiezen, en zetten ons aan tot actie. Of we het ons nu realiseren of niet, we worden van binnenuit gedreven om aan deze persoonlijke behoeften te voldoen. De drijfverenanalyse van DISC is een objectieve methode om grip te krijgen op hetgeen ons van binnen écht motiveert.

Wil je helder hebben hoe medewerkers in jullie bedrijf met elkaar communiceren en samenwerken? Neem dan contact met ons op voor meer informatie en een voorstel op maat.