DISC talenten & Drijfveren analyse

De adviseurs van Helder HRM zijn gecertificeerd in het afnemen van DISC assessments.

Het DISC-model geeft inzicht in het gedrag van mensen. Het geeft bijvoorbeeld weer hoe iemand overkomt in de communicatie met zijn/haar omgeving. Dit is zowel verbaal als non-verbaal. Het volgende wordt hierbij gemeten:

  • Hoe gaat iemand om met uitdagingen en problemen? De kleur die hieraan gekoppeld wordt is vaak het vurige rood. (D van dominantie);
  • Hoe welke wijze overtuigt iemand een ander? De kleur die hieraan gekoppeld wordt is vaak het zonnige geel (I van Invloed);
  • Hoe reageert iemand op veranderingen en tempowisselingen? De kleur die hieraan gekoppeld wordt is vaak het aardse groen. (S van Stabiliteit);
  • Hoe gaat iemand om met regels en procedures?  De kleur die hieraan gekoppeld wordt is vaak het heldere blauw. (C van Conformisme).

Aanvullend is er ook een DRIJFVEREN analyse: Waar kom jij ’s ochtends je bed voor uit?

Onze drijfveren bepalen ons levensdoel en de richting die we kiezen, en zetten ons aan tot actie. Of we het ons nu realiseren of niet, we worden van binnenuit gedreven om aan deze persoonlijke behoeften te voldoen. De drijfverenanalyse van DISC is een objectieve methode om grip te krijgen op hetgeen ons van binnen écht motiveert.

Iemand voelt passie voor werk dat aansluit bij zijn drijfveren, dan is motivatie van buitenaf niet nodig. Er is reden voldoende om ‘s ochtends op te staan en met plezier aan de slag te gaan. De omgeving biedt dan de waarden die nodig zijn om het eigen potentieel maximaal te ontwikkelen.

Eduard Spranger heeft na jarenlange observaties essentiële drijfveren geclassificeerd. Deze bepalen het waarom van ons handelen. De twee drijfveren die het sterkst bij je leven, zullen je tot actie aanzetten.

Is er in jouw werksituatie sprake van een win-win situatie? Worden jouw intrinsieke behoeften en drijfveren voldoende bevredigd? Inzicht hierin kan je veel jaren van ‘trial and error’ schelen en je kunt meer gericht werken naar een baan die je met werkelijke passie uitvoert. Interessant voor jou en zeker ook voor je collega’s en partners.