Duurzame inzetbaarheid zonder groot budget: is dat mogelijk?

De duurzame inzetbaarheid van medewerkers is in veel organisaties op dit moment een actueel thema. Het wordt belangrijk gevonden dat zowel oudere als jongere medewerkers gedurende hun loopbaan productief én gezond kunnen blijven werken. Werkgevers willen dit bereiken door te investeren in de ontwikkeling, betrokkenheid en gezondheid van medewerkers. Maar hoe zet je duurzame inzetbaarheid op de agenda wanneer daar weinig budget voor is?

Voordat er überhaupt gestart kan worden met de investering in duurzame inzetbaarheid moet er een basis zijn in de vorm van een goede directe inzetbaarheid. Dit houdt in dat er grip is op verzuim en er gewerkt wordt in een gezonde werkomgeving. Daarnaast moeten medewerkers inzicht hebben in hun eigen inzetbaarheid zodat begrepen wordt wat het thema inhoudt. Zonder deze basis, zal de investering in duurzame inzetbaarheid weinig effect hebben.

Wanneer aan deze voorwaarden voldaan wordt is het tijd voor de eerste stappen in de richting van duurzame inzetbaarheid! Aan het begin is het van belang om de verbinding te zoeken met de medewerker. Start dus met gesprekken met de medewerkers. Wat hebben zij nodig? Wat zijn hun angsten? Luister hier goed naar, vraag door en geef pas daarna aan wat de doelen van de organisatie zijn. Probeer verbanden te leggen tussen de wensen en doelen van werknemer en werkgever. Dit maakt het namelijk mogelijk om gericht middelen in te zetten, zodat verspilling voorkomen kan worden.

Een klein budget voor duurzame inzetbaarheid houdt in dat je creatief om moet gaan met de schaarste om toch de doelen van medewerkers en organisatie te kunnen bereiken. Als voorbeeld: er komen steeds meer manieren om digitaal gratis te leren, zo staat YouTube tegenwoordig vol met tutorials. Op deze manier kunnen medewerkers zichzelf ontwikkelen, zonder dat er hoge kosten aan verbonden zitten. Plan brainstormsessies en bedenk samen met werknemers nog meer van dit soort alternatieve ‘duurzame inzetbaarheidsboosters’. Vooral de persoonlijke aandacht en het betrekken van de medewerkers in het proces maakt dat zij geactiveerd worden om zelf ook te investeren in hun inzetbaarheid.

Kortom, het is zeker mogelijk om met weinig budget te investeren in duurzame inzetbaarheid. Maak het persoonlijk, wees creatief en voorkom verspilling!