Hoe beoordelen baanzoekers uw aantrekkelijkheid als potentiële werkgever?

In een eerdere blog die hier te lezen is, hebben we verschillende belangrijke factoren van aantrekkelijk werkgeverschap besproken. Echter is het ook belangrijk om te weten te komen hoe de beoordeling van deze baan- en organisatieaantrekkelijkheid tot stand komt. Deze beoordeling is onder te verdelen in 3 theorieën, welke van belang zijn bij het aantrekkelijker maken van uw organisatie als werkgever!

HRM advies

Objectieve factoren theorie

In deze theorie beoordeelt de baanzoeker op basis van de objectieve baan- en organisatiekenmerken. Dit zijn bijvoorbeeld locatie, salaris, werktijden en product en/of dienst. Voorafgaand aan de zoektocht naar een baan schetst een baanzoeker een ideaal beeld van de nieuwe werkplek en er wordt een afweging gemaakt van voor- en nadelen. Om aantrekkelijk werkgever te worden is het dus bij deze theorie van belang om de voorkeuren van de baanzoeker te achterhalen en deze te belichten in verschillende recruitmentactiviteiten.

Subjectieve factoren theorie

Deze theorie houdt in dat de baanzoeker de werkgever en het werk beoordeelt op zijn gevoel. Hierbij speelt het imago van de werkgever of ervaring met de organisatie een grote rol. Het is hierbij belangrijk dat er een goede fit is tussen de behoeftes van een baanzoeker en de verwachtingen in hoeverre de organisatie de behoeftes waar kan maken. Wanneer deze fit niet ervaren wordt, zal de baan- en organisatieaantrekkelijkheid niet als positief bestempeld worden door de baanzoeker en zal hij vroeg afhaken in het sollicitatieproces.

Kritische contact theorie

In de kritische contact theorie is het contact met de recruiter doorslaggevend. Deze theorie gaat ervan uit dat een baanzoeker zelf niet de keuze kan maken op basis van objectieve en subjectieve factoren. Dit komt omdat een baanzoeker vaak een onvolledig of vertekend beeld heeft van een werkgever. Het eerste contact tussen werkgever en kandidaat is dus erg belangrijk. Denk hierbij aan vacatureteksten, berichten vanuit recruiters of andere recruitmentactiviteiten. Hoe beter de benadering is, hoe sneller de werkgever als aantrekkelijk ervaren wordt.

Uit onderzoek blijkt dat deze theorieën niet los van elkaar te zien zijn, ze hangen juist samen. Baanzoekers doorlopen alle drie de theorieën en de uitkomsten van de theorieën zorgen samen voor één beoordeling. Wil je aantrekkelijker worden als werkgever? Zorg dan dus dat je op alle drie de theorieën voldoet vanuit de ogen van de baanzoeker!

Bronnen: Behling, O., Labovitz, G., & Gainer, M. (1968). College recruiting a theoretical base. Personnel Journal, 47(1), 13-19. Chapman, D. S., Uggerslev, K. L., Caroll, S. A., Piasentin, K. A., & Jones, D. A. (2005). Applicant attraction to organizations and job choice: a meta-analytic review of the correlates of recruiting outcomes. Journal of applied psychology, 90(5), 928-944.