Interimoplossingen en -projecten

Tijdelijke kracht nodig? Daar spannen wij ons graag voor in

Mogelijk heb je tijdelijk of eenmalig, extra HRM-ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld als gevolg van afwezigheid van je eigen medewerkers, bij een specifiek HRM-project of bij een tijdelijke uitbreiding van werkzaamheden.

Wij kunnen onze Helder HRM-professionals praktisch en doeltreffend inzetten. Ze zijn ervaren, snel ingewerkt en hebben aan een half woord genoeg.

Voorbeelden van projecten zijn:
– Het opstellen van nieuwe functieprofielen met bijbehorende salarisschalen
– Het opstellen van een performance management systeem
– Het opstellen van een personeelshandboek
– Het inrichten van de personeelsadministratie
– Het terugdringen van het verzuim en behandelen van verzuimcases
– Employer Branding