Een verzuimcase?

Verzuim­begeleiding

Is er sprake van een verzuimcase en wil je van onze expertise op dit gebied gebruik maken?

  Ervaring en advies

  Verzuimmanagement gaat over heel veel meer dan alleen het begeleiden van verzuim. Het gaat onder meer over de inzetbaarheid van je personeel, heb je aandacht voor jouw individuele medewerker en zijn/haar behoeftes, is er een verzuimbeleid?

  Heb je te maken met een hoog ziekteverzuim en lukt het je niet om de grip terug te krijgen. Of heb je te maken met een langdurige zieke medewerker en weet je niet goed hoe de Wet Verbetering Poortwachter toe te passen? Of wat je nu van je zieke medewerker mag verwachten?
  Wij helpen je graag!

  Verzuimcoördinatie

  Wij gaan aan de slag met het in kaart brengen van de verzuimende medewerkers binnen je organisatie. Wat is er precies aan de hand? Hoe verloopt het contact tussen de leidinggevende en de zieke medewerker? Zijn er vervangende werkzaamheden beschikbaar? Meestal pakken we de verzuimcoördinatie op samen met de leidinggevende en komen we met een actieplan. Alles met als doel om re-integratie van de zieke medewerker vlot te trekken.

  Individueel casemanagement

  Ligt er teveel werk vanwege hoog ziekteverzuim? Of ontbreekt de kennis over wet- en regelgeving rondom ziekteverzuim? Wij kunnen op verzoek ondersteunen bij het re-integratieproces. Wij gaan samen met jou in gesprek, plannen zo nodig een driegesprek, waarna we adviseren over de te nemen stappen en het eventueel aanhaken van externe partijen om re-integratie te bespoedigen.