Helder HRM

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Helder HRM. In deze verklaring wordt omschreven hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, welke door ons verzameld zijn of worden.

Inleiding

In deze privacyverklaring is te lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen en hoe we daarna met de gegevens omgaan. We verklaren waarom we gegevens verzamelen en wat jouw rechten zijn met betrekking tot deze gegevens.

Deze verklaring kan tussentijds gewijzigd worden, bijvoorbeeld naar aanleiding van wetsveranderingen.

Helder HRM

Under Construction