Succesvol thuiswerken in jouw organisatie!

Er zijn allerlei goede redenen om thuis te werken. Zo kan reistijd vermeden worden, het kan zorgen voor een betere balans tussen privé en werk en hogere productiviteit als gevolg hebben. Toch zitten er ook wat haken en ogen aan het thuiswerken. Thuiswerkers zijn bijvoorbeeld minder zichtbaar en het kan de samenwerking met collega’s in de weg staan. Door het volgen van deze tips kan thuiswerken een succes worden in jouw organisatie.

1. Maak heldere regels op het gebied van thuiswerken

Het is belangrijk om transparant te zijn richting de medewerkers. Dit geldt voor de medewerkers die kunnen thuiswerken, maar ook zeker voor de medewerkers die dit niet kunnen. Regels en transparantie zijn op 3 punten erg belangrijk:

  • Wanneer kan er thuisgewerkt worden? Stel criteria op wanneer een medewerker voor thuiswerken in aanmerking komt. Thuiswerken zal niet voor iedereen een mogelijke optie zijn, het is dus erg belangrijk om transparant te zijn in wanneer dit wel een mogelijkheid is.
  • Wat zijn de gedragsregels voor het thuiswerken? Hoe meld je je af en aan? Hoe ben je bereikbaar en hoe kan jij communiceren met collega’s?
  • Hoe is de inrichting? Voor thuiswerken zijn bepaalde middelen nodig, vaak technisch gerelateerd. Geef aan hoe deze inrichting is geregeld, welke middelen beschikbaar zijn en in welke mate deze eventueel doorberekend worden aan de thuiswerker.

2. Vertrouw je medewerkers, laat de persoonlijke controle los

Persoonlijke controle is bij deze vorm van werk niet meer mogelijk. Veel organisaties, directies en leidinggevenden vinden het nog lastig om controle los te laten. Dit ligt vaak aan het feit dat men er van uit gaat dat de productiviteit vermindert wanneer iemand thuiswerkt. Een manier van controle die wel goed werkt is door controle uit te voeren op resultaat. Leg dus vooral verantwoordelijkheden en taken vast met de thuiswerkers, in plaats van werktijden.

3. Bij thuiswerken horen andere werktijden

Accepteer dat bij thuiswerken regelmatig andere tijden gewerkt worden dan de reguliere aanwezigheid van negen tot vijf. Geef medewerkers de vrijheid om zelf hun werktijden te bepalen wanneer zij werken. Zij weten ten slotte op welke tijdstippen zij het productiefst aan de slag kunnen.

4. Combineer thuiswerken met werken op kantoor

Alleen maar thuiswerkers in een organisatie is uiteraard niet wenselijk. Het komt de cohesie van de organisatie en de afdelingen niet ten goede. Wanneer je thuiswerken tot een succes wil maken, is het verstandig om het aantal dagen per week te beperken tot één à twee. Op deze manier blijft het persoonlijk contact met zowel organisatie als collega’s voor deze thuiswerkers toch intact.

 

Informatie opgehaald van hrpraktijk.nl