Talenten & drijfveren analyse

DISC voor individu en team

Met het DISC model kun je in een dag achterhalen wat jouw voorkeursstijl is in communicatie & samenwerken. Waar krijg jij energie van en waarvan juist niet? En hoe verhouden deze uitkomsten zich tot jouw rol in de organisatie?    
Teams kunnen met elkaar aan de slag en bewust worden van elkaars talenten, achterhalen op welke manier er het meest efficiënt kan worden samengewerkt. 

Bij Helder HRM kun je terecht voor coaching en/of training van jullie medewerker(s). Wij werken met verschillende methodieken om medewerkers te begeleiden en te ontwikkelen. Het meest werken wij met het DISC model en met gedrags-en drijfverenanalyses.

Eigenlijk zijn deze toepasbaar in elk bedrijf omdat het over mensen gaat. DISC analyses zorgen voor het verkrijgen van meer inzicht in eigen gedrag en dat van collega’s ten behoeve van betere en efficiëntere communicatie en samenwerking. En ook in normen en waarden van de individu. Voor leidinggevenden ontstaat er een duidelijk beeld van de groepsdynamiek. Waar zit talent en hoe kunnen we deze inzetten. Dit model kan gebruikt worden in individuele en team ontwikkeltrajecten en bij recruitmentprocedures. Ook wordt DISC toegepast in leiderschapstrainingen.

Marjolein Jacobs is als gecertificeerd DISC trainer gespecialiseerd in deze methodieken. Haar expertise rijkt zo ver dat steeds meer organisaties hiervan gebruik willen maken.

Wil je helder hebben waar de overeenkomsten en de verschillen tussen medewerkers in jullie organisatie zitten? Of om onderlinge samenwerking te bevorderen? Dan is deze methode erg geschikt!

Het DISC-model geeft inzicht in het gedrag van mensen. Het geeft bijvoorbeeld weer hoe iemand overkomt in de communicatie met zijn/haar omgeving. Dit is zowel verbaal als non-verbaal. Het volgende wordt hierbij gemeten:

  • Hoe gaat iemand om met uitdagingen en problemen? De kleur die hieraan gekoppeld wordt is vaak het vurige rood. (D van dominantie);
  • Op welke wijze overtuigt iemand de ander? De kleur die hieraan gekoppeld wordt is vaak het zonnige geel. (I van Invloed);
  • Hoe reageert iemand op veranderingen? De kleur die hieraan gekoppeld wordt is vaak het aardse groen. (S van Stabiliteit);
  • Hoe gaat iemand om met regels en procedures?  De kleur die hieraan gekoppeld wordt is vaak het heldere blauw. (C van Conformisme).

Aanvullend is er ook een DRIJFVEREN analyseWaar kom jij ’s ochtends je bed voor uit?

Onze drijfveren bepalen ons levensdoel en de richting die we kiezen, en zetten ons aan tot actie. Of we het ons nu realiseren of niet, we worden van binnenuit gedreven om aan deze persoonlijke behoeften te voldoen. De drijfverenanalyse van DISC is een objectieve methode om grip te krijgen op hetgeen ons van binnen écht motiveert. Aan de hand van de motivatie, houding, voorkeuren en waarden kan je richting geven aan bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling of leiderschapsontwikkeling. Daarnaast kunnen de drijfveren ingezet worden om te bepalen of iemand geschikt is voor een bepaalde rol of in een specifieke omgeving.

.

 

Marjolein is een inspirerende, doeltreffende trainer waarvan ik een DISC training heb mogen volgen. Haar praktijkgerichte aanpak met afwisseling tussen energieke oefeningen en theorie zorgde voor verschillende mooie inzichten die ik in mijn rol als Vestigingsmanager kan inzetten. Ik kan haar dan ook zeer zeker aanbevelen!

Mandy Koenders

Manager , Trixxo