Van onboarding een succes maken!

Nieuw personeel aannemen is een investering in je organisatie. Het is dan ook van belang om nieuw personeel op een goede manier te onboarden. Medewerkers die een goede onboarding gehad hebben zijn meer tevreden, sneller productief en ze verlaten de organisatie minder snel. Dit is voor zowel werknemer als werkgever goed en zal resulteren in een win-win situatie!

Een goede onboarding betekent niet alleen dat er een onboarding-programma is, maar het heeft ook te maken met de aandacht voor nieuwe medewerkers. Deze aandacht moet oprecht zijn en vanuit werkgever, leidinggevende en collega komen. Het programma moet hierbij niet alleen de basisinformatie verschaffen, maar ook diepgaande informatie over bijvoorbeeld de rol van de medewerker en de cultuur van het bedrijf. Hierbij is het van belang dat de werknemer niet te veel informatie in te korte tijd krijgt: denk hierin goed na wanneer welke informatie van belang is.
Voor een goed onboarding-programma zijn de vier C’s van belang.

Connection
Een medewerker moet zich verbonden voelen met de organisatie. Dit kan door bijvoorbeeld kennis te delen over de missie, visie en historie. Een goede connectie met de organisatie kan er voor zorgen dat een nieuwe werknemer trots is dat hij voor de organisatie werkt.

Culture
De cultuur van de organisatie moet direct gaan leven bij de nieuwe medewerker, dit kan door de cultuur te verwerken in de verschillende onderdelen van het onboarding-programma. Hierbij is het ook belangrijk om de werknemer kennis te laten maken met de verschillende gebruiken en evenementen in de organisatie.

Compliance
Bij deze factor gaat het om regels binnen in een organisatie, maar ook om de onderliggende waarden, normen en principes. Voor nieuwe werknemers is het van belang hier van te weten, zodat het gedrag hier op aangepast kan worden.

Community
Het is voor een nieuwe medewerker van groot belang om te weten met wie hij samenwerkt. Daarom is kennismaking met collega’s erg belangrijk. Dit werkt twee kanten op: de nieuwe werknemer moet te weten komen waarvoor hij bij wie moet zijn, maar de collega’s moeten ook te weten kunnen komen wat de nieuwe aanwinst voor hun kan betekenen!

Het voornaamste van het onboarding-programma is dat het de medewerker inspireert om aan de slag te gaan. Dat kan aan de hand van deze verschillende gebieden. Met de 4 C’s in jouw onboarding-programma, zal de onboarding van jouw nieuwe werknemer zeker een succes worden!

Informatie opgehaald van www.hrpraktijk.nl