Ben jij gelukkig op je werk?

Over het algemeen zijn Nederlanders best tevreden met hun werk. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek geldt dit voor iets meer dan de helft van alle werkende Nederlanders. Bijna één op de vijf werkenden zijn zelfs zeer tevreden met hun baan. Van al deze mensen ervaart toch niet iedereen werkgeluk. Ben jij gelukkig op je werk? Hoe kan je dit gevoel positief beïnvloeden?

Werkgeluk is iets anders dan werktevredenheid. Werkgeluk geeft je namelijk energie. Het gaat over het gevoel dat jij krijgt van jouw baan. Werktevredenheid komt meer voort uit de objectieve factoren: word je goed in staat gesteld je werk te doen en krijg je voldoende betaald? De gevoelens die voort komen uit werktevredenheid zijn vaak maar van korte duur, terwijl werkgeluk juist een lange werking heeft.

Het lastige aan geluk is dat het niet concreet en meetbaar is. Maar hoe is werkgeluk te beïnvloeden? Men wordt gelukkiger op werk wanneer er veel positieve ervaringen en emoties zijn. Deze ervaringen en emoties kunnen bijvoorbeeld voortvloeien uit het behalen van resultaten, het hebben van goede werkrelaties en het kunnen groeien. Je kan werkgeluk zelf ook op een aantal verschillende manieren beïnvloeden.

  • Resultaten bijhouden: de werkdagen kunnen voorbij vliegen. Na een week kan je het gevoel hebben dat je niets hebt af kunnen ronden. Probeer taken af te ronden en bij te houden wat je resultaten zijn, zodat je een beeld hebt van wat jij die week bereikt hebt.
  • Bijhouden van sociale contacten: goed sociaal contact met collega’s heeft direct invloed op het geluksgevoel. Plezier en humor zorgen voor een betere samenwerkingsband en betere resultaten.
  • Autonomie: door eigen beslissingen te nemen en dingen te doen op je eigen manier, vergroot je het gevoel dat je autonoom bent. Dit kan misschien niet altijd, maar probeer het dan bij kleine of extra taken toe te passen.
  • Zingeving: bedenk en onthoud wat voor doel jouw werk heeft. Als je jouw werk als zinvol ervaart, zal je werkgeluk toenemen. Hier is een bekend voorbeeld van: een schoonmaakster in een ziekenhuis helpt om mensen beter te maken. Zonder haar zou tenslotte geen goede zorg geleverd kunnen worden.

Werkgeluk draagt niet alleen bij aan jouw persoonlijke geluk, het kan ook bijdragen aan jouw prestaties in de organisatie. Medewerkers die gelukkig zijn in hun werk, zijn namelijk innovatiever en creatiever. Oftewel: een win-win situatie voor jou als persoon en voor je werkgever als organisatie!